POHLED DO HISTORIE

    Historickým mezníkem zrodu organizované kopané v Záhoří byl 18.únor 1961. V Horním Záhoří se však hrál fotbal už po 1. světové válce. Provozoval se především o poutích a posvíceních živelně a neorganizovaně. Mezi okolními vesnicemi byla pořádána přátelská utkání na provizorním hřišti u Vlasteckého rybníka, ale nedostatek peněz i hráčů způsobily, že tato činnost brzy zanikla.

    I po 2. světové válce se hrál fotbal jen příležitostně. Sportovní činnost mládeže se rozvíjela na základní škole. Mladí chlapci, zapálení pro fotbal, proháněli míč v Dolním Záhoří u kapličky, v Hlinavkách, mezi Horním a Dolním Záhořím, na plácku u kostela nebo na poli směrem k nádraží, kde už dokonce zápolili s hráči z Písku. Poměrně brzy bylo vybudováno hřiště za hřbitovem, kde se po několika úpravách hraje fotbal dodnes. Tím vznikla hrací plocha i pro žáky ZŠ jak pro fotbal, tak pro různorodou sportovní činnost.

ZALOŽENÍ ODDÍLU

    Zájem mládeže i dospělých o fotbal neustále rostl, a tak na ustavující schůzi 18.2. 1961 byl zásluhou několika nadšenců v čele s Václavem Pelikánem založen fotbalový klub. Od té doby se hraje nejpopulárnější sport v Záhoří nepřetržitě. Ihned byl zvolen výbor TJ v čele s učitelkou zdejší školy Helenou Novákovou. Do výboru byli dále schváleni Ladislav Korecký, Václav Pelikán, obětavý rozhodčí Josef Brůžek, Josef Vlnatý, Jan Malafa a Jaroslav Lívanec.

    Na prvním tréninku pod vedením V. Pelikána si hráči jednomyslně zvolili za svého kapitána Františka Kápla. Klub začínal za velice skromných podmínek, díky Josefu Márovi zakoupil MNV Záhoří pro hráče první sportovní výstroj, dopravu a rozhodčí si platili hráči sami.

ZÁZEMÍ, KLUBOVÝ AUTOBUS

    Bylo potřeba vybudovat šatny pro hráče a rozhodčí, což se dělalo hlavně brigádnicky za pomoci JZD a MNV, nejdříve v sezoně 1962/1963 a přístavba pokračovala v roce 1983. Dalším problémem byla doprava na utkání. V té době byl o fotbal v obci velký zájem a diváci navštěvovali hojně i zápasy na soupeřových hřištích. V r. 1971 si Sokol začal rekonstruovat pod Vedením Miloslava Zobala autobus, na kterém členové TJ a příznivci odpracovali spoustu brigádnických hodin. Autobus pak sloužil nejen sportovcům, ale i dalším složkám v obci.

ÚSPĚCHY

    Jako nováček vyhráli záhořští fotbalisté hned napoprvé v sezoně 1961/1962 okresní soutěž a postoupili do přeboru Písecka. Ten hráli v sezonách 1962 až 1966. Vedení oddílu v čele s V. Pelikánem st. začalo pomýšlet na účast ve vyšších soutěžích, neboť TJ měla v okresním přeboru zapojena tři družstva - žáky, dorostence a muže. Zájem mezi dospělými i mládeží stále rostl.

    Ze Spartaku Písek přišli nadějní hráči Jaroslav Bartoš, Václav Krolivec a hlavně zkušený František Jaroš. Ten zpočátku působil v mužstvu jako hráč a vůdčí osobnost, posléze několikrát jako trenér a má spolu s V. Pelikánem st. největší zásluhu na rozvoji záhořského fotbalu. Jejich pokračovatelem je Zdeněk Hůla, tehdy výborný hráč a dnes nepostradatelný činovník oddílu.

           Příkladnou snahou a bojovností se mužstvu na jaře 1966 podařilo vyhrát okresní přebor a postoupit do I. B třídy. Na úspěchu se podílel další hráč píseckého Spartaku V. Hlaváč. Za zmínku stojí, že jarní část soutěže absolvovalo mužstvo bez prohry, jen dvakrát remizovalo, a to s Božeticemi a Mirovicemi. Tým posílili další dva hráči Jaroslav Zeman a Jan Staněk, ale i dva vlastní odchovanci Zdeněk Hůla a Josef Sup.

    Postup do I. B třídy byl pro Záhoří velkým svátkem, ale několik dalších sezon se nedařilo to dotáhnout na 1. místo. Teprve v sezoně 1972/1973 se začalo blýskat na lepší časy a mužstvo, posílené třemi vojáky základní služby Krejčiříkem, Ungermanem a Hlavatým postoupilo do I. A třídy. Tato soutěž se hrála v Záhoří se střídavými úspěchy až do jara 1984.

    V sezoně 1983/1984 dosáhli záhořští fotbalisté skvělého úspěchu, když vyhráli I. A třídu a postoupili do krajského přeboru. Jejich výkon ocenili i představitelé obce. Tato náročná soutěž se však hrála v Záhoří jen dvě sezony. Soupeři byli nad možnosti vesnického mužstva. I když souboje byly mnohdy vyrovnané, přece jen se projevovala větší sehranost městských sportovních oddílů.

    Sestup do I. A třídy znamenal ústup v aktivitě. Týmu chyběla herní pohoda, potýkal se s nedostatkem kvalitních hráčů, což přineslo v sezoně 1988/1989 pád do I. B třídy, kterou hraje dodnes.

PŘEDSEDOVÉ ODDÍLU

    Hodně práce pro záhořský fotbal vykonali členové výboru, kteří byli dobře řízeni svými předsedy. Byli to: Helena Nováková, Ladislav Korecký st., Václav Pelikán st., Karel Trčka, František Kápl, Alois Kubeš, Josef Brůžek, Josef Chylík, Jiří Filip, Miloslav Zobal a Josef Procházka. Nyní je předsedou V. Hauser st. Z dlouholetých obětavých funkcionářů je třeba jmenovat Zdeňka Hůlu a Václava Karase, který má už víc než 40 let na starosti ekonomiku a propagaci záhořského fotbalu.

REKONSTRUKCE

    Hlavní událostí sezony 2003/2004 bylo vybudování bufetu, výstavba závlahového systému a částečná rekonstrukce hřiště. Celkové náklady činily 160 tis. Kč. Na těchto akcích se podílel OÚ Záhoří, Agro družstvo Záhoří, brigádně všichni hráči, funkcionáři i vojníkovští fotbalisté, kteří našli na záhořském trávníku azyl.

ZALOŽENÍ "B" MUŽSTVA

    Někteří, převážně mladí fotbalisté ze Záhoří, kteří se bavili fotbalem v okolních oddílech, měli zájem reprezentovat vlastní obec v okresních soutěžích Písecka. Fotbalový klub jim vyhověl, a tak byla v létě roku 2005 založena rezerva Sokola Záhoří. Tento celek byl přihlášen do IV. třídy okresní soutěže Písecka. Hned v první sezóně se "B" týmu podařilo postoupit do III.třídy, kterou hraje dodnes.

MLÁDEŽNICKÉ ODDÍLY

Sokol Záhoří se snaží řadu let starat dobře i o mládež. V minulosti bylo v Záhoří pravidelně mužstvo dorostenecké kategorie, v současné době je jediným mládežnickým celkem družstvo starších žáků, hrající okresní přebor Písecka.

SOKOL ZÁHOŘÍ - fakta:

 • 1961 - založení oddílu
 • 1962 - postup do OP Písecka
 • 1963 - výstavba šaten a zázemí
 • 1966 - postup do I.B třídy
 • 1971 - pořízení 1. klubového autobusu
 • 1973 - postup do I.A třídy
 • 1983 - přístavba šaten
 • 1984 - postup do krajského přeboru JČ kraje
 • 1986 - sestup do I.A třídy
 • 1989 - sestup do I.B třídy
 • 2004 - výstavba bufetu
 • 2004 - rekonstrukce závlahového systému
 • 2005 - založení "B" mužstva mužů
 • 2006 - postup "B" mužstva do III. třídy
 • 2009 - rekonstrukce oplocení s finanční podporou Jihočeského kraje

                                                                                                                                            Vybráno z článků Václava Karase